Het gebouw The Edge heeft het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat ontvangen en heeft daarvoor het oplevercertificaat voor meest duurzame kantoorgebouw ter wereld ontvangen.

Op de daktuin, grenzend aan het restaurant en het grote glazen atrium, is een mix van beplanting toegevoegd waardoor jaarrond een aantrekkelijk beeld ontstaat. Aandachtspunten voor BREEAM, biodiversiteit, beregening en verlichting hebben veel aandacht gekregen in het ontwerp. Verschillende nestkasten in de begroeide gevel, een insectenhotel in de vorm van 2 grote eikenhouten palen met ‘edge’ tekst. De beregening van de daktuin wordt gebufferd in een 30m3 grote watertank die onder de inpandige hellingbaan is gesitueerd, gekoppeld aan de sprinklerinstallatie.

The Edge Amsterdam

561 01 561 02 561 03 561 04 561 05 561 06
terug naar projecten

The Edge building has received the BREEAM Outstanding design certificate and has also received the certificate for the most sustainable office building in the world.

On the roof garden, connected to the restaurant and the large glass atrium, a mix of plants has been added, creating an attractive image all year round. Points of attention for BREEAM, biodiversity, sprinkling and lighting have received a lot of attention in the design. Several nest boxes in the overgrown facade, a bug hotel in the form of 2 large oak poles with "edge" text. The irrigation of the roof garden is buffered in a 30m3 large water tank that is situated under the indoor ramp, linked to the sprinkler system.

The Edge Amsterdam

The Edge Amsterdam