Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende aannemer op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening. Het bedrijf heeft ruim 100 jaar ervaring in waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Beneden Merwede in het havengebied van Papendrecht.

Boskalis heeft de strategische keuze gemaakt om op deze locatie een campus te ontwikkelen waarop de (hoofd)kantoren van de verschillende bedrijfsonderdelen worden samengebracht. Samen met OPL architecten heeft Deltavormgroep het masterplan voor deze campus ontworpen. Daarnaast is de planuitwerking en de begeleiding van de uitvoering van de eerste fase van het project door ons bureau verzorgd.

Een langgerekt dijk vormt de ruggengraat van het ontwerp. De dijk verwijst hierbij naar het ‘’werkveld van Boskalis en creëert twee werelden op het terrein. Aan de oostzijde bepaalt een ruime waterpartij het beeld van de entree van de campus. In de luwte aan de andere kant biedt een kleinschalig landschap de ruimte aan de medewerkers en bezoekers om te verblijven, te recreëren en te sporten.  Bij de ontwikkeling van dit deel van het terrein is veel aandacht besteed aan het realiseren van een aantrekkelijk en gedetailleerd beplantingsplan.

Royal Boskalis Westminster N.V. Papendrecht

587 01 587 02 587 03 587 04 587 05 587 06 587 08 587 07
terug naar projecten

Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading contractor in the field of dredging and maritime services. The company has over 100 years of experience in hydraulic engineering, coastal protection and land reclamation. The head office is located at the Beneden Merwede in the port area of ​​Papendrecht.

Boskalis has made the strategic choice to develop a campus at this location on which the (head) offices of the various business units will be brought together. Together with OPL architects, Deltavormgroep has designed the master plan for this campus. In addition to the design, the planning and supervision of the implementation of the first phase of the project was provided by us.

An elongated dike forms the backbone of the design. The dike refers to Boskalis' field of work and creates two worlds on the campus. On the east side, a spacious water feature determines the image of the entrance to the campus. On the other side, a small-scale landscape offers the space to employees and visitors to stay, recreate and exercise. During the development of this part of the site, much attention was paid to realizing an attractive and detailed planting plan.

Royal Boskalis Westminster N.V. Papendrecht

Royal Boskalis Westminster N.V. Papendrecht