Het gefortuneerde Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer liet in 1911 in Laren de villa ‘De Wilde Zwanen’ bouwen. William Singer was zelf een verdienstelijk kunstenaar en samen met zijn vrouw legden hij in deze periode een uitgebreide kunstcollectie aan. Na het overlijden van William liet zijn vrouw een museum en een concertzaal aan de villa bouwen die in 1956 voor het publiek werd geopend.

In 2017 is, naar een ontwerp van bureau Krft, de concertzaal vervangen door nieuwbouw met een nieuwe centrale entree die concertzaal, museum en, tuin met elkaar verbindt. In samenwerking met  Piet Oudolf is voor deze tuin een nieuw ontwerp gemaakt.

De tuin, die openbaar toegankelijk is, biedt ruimte aan de beeldencollectie van het museum. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijk vakkentuin die achter de villa was gesitueerd. Een centrale zichtlijn sluit aan bij de nieuwe entree van het theater en het museum. Vanaf het verhoogde terras heeft de bezoeker ruim zicht op de prachtige (bloeiende) beplanting van Piet Oudolf.

Singer Laren

593 01 593 02 593 03 593 04 1 593 05 593 06 593 07 593 08 593 09
terug naar projecten

The wealthy American couple Anna and William Singer built villa "De Wilde Zwanen" built in Laren in 1911. William Singer himself was a artist and together with his wife he built up an extensive art collection during this life. After William's death, his wife built a museum and concert hall built connected to the villa, which was opened to the public in 1956.

In 2017, according to a design by the Krft agency, the concert hall was replaced by a new building with a new central entrance that connects the concert hall, museum and garden. A new design has been made for this garden in collaboration with Piet Oudolf.

The garden, which is open to the public, provides space for the museum's sculpture collection. The design refers to the original professional garden that was situated behind the villa. A central line connects to the new entrance of the theater and the museum. From the raised terrace, the visitor has a wide view of the beautiful (flowering) plants of Piet Oudolf.

Singer Laren

Singer Laren