De doelstelling van de eigenaren van Landgoed Nuwenhuys is het bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder beperking. Deze interactie vindt plaats op de terreinen van het landgoed dat is gelegen in het prachtige dal van de rivier de Mark ten zuiden van Breda.

Lange tijd waren de historische hoeve en bijbehorende landerijen sterk verwaarloosd. Met de restauratie herbouw van de diverse gebouwen is ook gestart met de herinrichting van de omgeving. Deltavormgroep heeft hierbij in eerste instantie het landschapsplan voor het gehele landgoed ontwikkeld. In een later stadium is dit uitgewerkt in een ontwerp voor de directe omgeving van de hoeve.

De bijzondere ligging in het Markdal is een belangrijke aanleiding voor het ontwerp. De zichtlijn tussen de rivier en de hoeve is weer hersteld en op het terrein wordt een oude meander weer uitgegraven. Daarnaast wordt het oorspronkelijke coulissen landschap met een afwisseling van weides en houtwallen gerestaureerd. In de directe omgeving van de hoeve zijn naast een privétuin ook een tweetal  moestuinen en een boomgaard gerealiseerd. Met name het werken in deze ‘gebruikstuinen’ is een belangrijk middel bij het bevorderen van de interactie tussen mensen  met en zonder beperking.

Landgoed Nuywenhuys

629 01 629 02 629 03 629 04 629 05 629 06 629 07 629 08 629 09
terug naar projecten

The purpose of the owners for Landgoed Nuwenhuys is to promote interaction between people with and without disabilities. This interaction takes place on the grounds of the estate, which is located in the beautiful valley of the Mark river south of Breda.

For a long time, the historic farm and land around were neglected. The restoration of the various buildings had also influence on the redesign of the landscape. Deltavormgroep first developed the landscape plan for the entire estate. This was later changed to a design for the immediate surroundings of the farm.

The special location in the Mark Valley is an important reason for the design. The line of sight between the river and the farm has been restored and an old meander is being excavated on the estate. In addition, the original wing landscape with an alternation of meadows and wooded banks is being restored. In addition to a private garden, two vegetable gardens and an orchard have been realized in the immediate surroundings of the farm. In particular, working in these 'user gardens' is an important means of promoting the interaction between people with and without disabilities.

Landgoed Nuywenhuys

Landgoed Nuywenhuys