Deltavormgroep heeft het landschapsontwerp vervaardigd voor het Noordwest Cluster van de Universiteitscampus ‘De Uithof’ te Utrecht. De ruimtelijke en functionele structuur van Utrecht Science Park De Uithof (USP De Uithof) is de afgelopen jaren ingrijpend getransformeerd. De bijzondere situatie van de campus, grenzend aan één van de meest aantrekkelijke landschappen van Utrecht, het Kromme Rijn gebied, is een belangrijke drager voor dit stedenbouwkundig concept. Dit heeft zich de afgelopen jaren dan ook vertaald in het steeds beter benutten van deze situatie en het versterken van de ruimtelijk relatie tussen beide gebieden.

Universiteit Utrecht

644 01 644 02 644 03 644 04 644 05 644 06 644 07 644 08
terug naar projecten

Deltavormgroep designed new the landscape plan for the Northwest Cluster of the University Campus 'De Uithof' in Utrecht. The spatial and functional structure of Utrecht Science Park De Uithof (USP De Uithof) has been radically transformed in recent years. The special situation of the campus, connected to one of the most attractive landscapes in Utrecht, the Kromme Rijn area, is an important support for this urban development concept. In recent years, this has also translated into increasingly better use of this situation and the strengthening of the spatial relationship between the two areas.

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht