Tripolis Park is een van de laatste projecten van de beroemde Nederlandse architect Aldo van Eyck.

Bij het nieuwe ontwerp worden de oude gebouwen bewaard en gerenoveerd en wordt er een nieuw kantoorgebouw toegevoegd dat een beschuttingsscherm zal creëren om het complex te beschermen tegen het lawaai van de aangrenzende snelweg, terwijl de door Van Eyck ontworpen gebouwen erachter worden omarmd.

Rondom het complex wordt een park aangelegd met een doorgaand fietspad die de sporthallen en de Amstelveenseweg verbind. Langs de verharding die wordt aangelegd in de offset van het gebouw komen ronde bakken met beplanting. Hiermee wordt een link gelegd met de ontwerpen die Aldo van Eyck maakte voor de vele speelplekken die hij heeft ontworpen.

Naast het park op maaiveld van het gebouw komt er een groen dak op de oude gebouwen dat toegankelijk gaat worden voor het publiek. Ook hier komen de ronde vormen terug in bakken met beplanting en met zitranden zodat er van het uitzicht genoten kan worden.

Klik hier voor de officiële website van Tripolis Park.

Tripolis Park

714 01 714 02 714 03 714 04 714 05 714 06
terug naar projecten

Tripolis Park is one of the last projects of the famous Dutch architect Aldo van Eyck. The new design will preserve and renovate the old buildings and add a new office building that will create a screen to protect the complex from noise of the A10 highway, while embracing the Van Eyck-designed buildings. 

A park is created around the complex with a continuous cycle path connecting the sports halls and the Amstelveenseweg. Round planters with will be placed along the pavement that will be laid in the offset of the building. This establishes a link with the designs that Aldo van Eyck made for the many playgrounds he designed.

In addition to the park at ground level, there will be a green roof on the old buildings that will be accessible to the public. Here too, the round shapes return in planters with plants and with seating edges so that the public can enjoy the view over the park.

Click here for the official website of Tripolis Park

Tripolis Park

Tripolis Park