De Vitra campus is een unieke plek architectonische plek waar gebouwen en andere constructies zijn gebouwd van wereldberoemde architecten en landschapsarchitecten. De afzonderlijke gebouwen contrasteren met elkaar, maar gaan tegelijkertijd op in hun omgeving. In het openbare gedeelte van de campus wordt als nieuw onderdeel van deze unieke reeks gebouwen en constructies een tuin toegevoegd ontworpen door Piet Oudolf.

De tuin is aangelegd voor het VitraHouse en heeft een oppervlakte van circa 4000m2. In de tuin komt een beperkt stelsel van paden die aansluiten op de hoofd (wandel) routes en die het mogelijk maken om in de tuin te lopen en te verblijven.

Dit project is een samenwerking tussen Piet Oudolf en Deltavormgoep. Waarbij Piet Oudolf verantwoordelijk is voor het concept en het beplantingsplan. Deltavormgroep heeft de technische aspecten van het ontwerp uitgewerkt en was verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering.

Klik hier om naar de website te gaan van Vitra met meer informatie over de tuin.

Klik hier voor een artikel bij Wallpaper waarin er een tour wordt gegeven door de tuin.

Piet Oudolf Garden Vitra Campus

756 01 756 02 756 03 756 04 756 05 756 06 756 07 756 08 756 09 756 10 756 11 756 12 756 13
terug naar projecten

The Vitra Campus is a unique architectural ensemble with buildings and structures of world-renowned architects and landscape architects. The individual buildings contrast with one other, yet at the same time they blend in with their surroundings. In the public part of the campus, as a new part of this unique series of buildings and structures, a garden will be designed by Piet Oudolf.

The garden is made in front of the VitraHouse and will be approximately 4000m2. In the area a limited system of paths will be situated that connect to the main (walking) routes and that make it possible to walk and stay in the garden. The planting will consist of mainly perennials.

In this cooperation Piet Oudolf is responsible for the conceptual- and planting design. Deltavormgroep elaborates this design, works on the technical development of the plans and is responsible for the project management.

Click here to go to the website of Vitra for more information about the garden.

Click here for a aritkel in the magazine Wallpaper of Piet Oudolf giving a tour thought the garden.

Piet Oudolf Garden Vitra Campus

Piet Oudolf Garden Vitra Campus