In april 2020 is het 100 jaar geleden dat de Kasteeltuin officieel werd opengesteld voor het publiek. Landschapsarchitect Springer heeft toen de tuin gerealiseerd. Nog steeds is de hand van Springer herkenbaar. In al die jaren is er veel veranderd in de omgeving en in het park. Bomen gaan dood of vallen om bij een storm en de vaste beplanting in het voorterrein valt uit. Dit heeft invloed op de inrichting en uitstraling van de Kasteeltuin. We denken na over de toekomst van de Kasteeltuin. Deltavormgroep maakte het Masterplan met de vraag in gedachte: ‘’Hoe zou de Kasteeltuin zich de komende 100 jaar moeten ontwikkelen?’’ Dit geeft kansen om te dromen, bestaande kwaliteiten te borgen en nieuwe kwaliteiten volwassen te laten worden.

In het voorjaar van 2020 is de eerst hand gelegd aan de verandering van de Kasteeltuin. Joyce Oomen heeft voor de bestaande beplantingsvakken een beplantingsplan gemaakt met oog op het Lucas Gassel jaar. Inmiddels zijn alle planten aangeplant en bloeit de Kasteeltuin volop.

Kasteeltuin Helmond

764 01 764 02 764 03 764 05 764 06 764 07
terug naar projecten

In April 2020 it will be 100 years ago that the Kasteeltuin was officially opened for the public. Landscape architect Leonard Springer designed the garden. Springer's hand is still recognizable. In all those years a lot has changed in the area and in the park. Trees die or fall over in a storm and the pennerials plants in the front of the Castle slowly disappear. This affects the design and appearance of the Kasteeltuin. We are thinking about the future of the Kasteeltuin. Deltavormgroep made the Master Plan with a question in mind: "How should the Kasteeltuin develop over the next 100 years?" This gives opportunities to dream, to guarantee existing qualities and to allow new qualities to grow.

In the spring of 2020 the first changes to the Kasteeltuin were made. Joyce Oomen has made a planting plan for the existing planting sections with an eye on the Lucas Gassel year. All plants have now been planted and the Kasteeltuin is in full bloom.

Kasteeltuin Helmond

Kasteeltuin Helmond