Team Loostad, Klunder Architecten en Deltavormgroep won in december 2019 de aanbesteding voor de Homerustoren. De groene duurzame inrichting van het mandelige terrein springt in het oog bij het project. Een belangrijke ingreep hierbij is de watertuin. De watertuin bestaat uit een reeks iets verdiept gelegen plantstroken die samen een ‘groene voet’ voor het gebouw vormen. De watertuin dankt zijn naam mede aan de functie die het speelt binnen de wateropgave. In de verdiept gelegen zones van de watertuin wordt het water vanuit de omgeving op­gevangen en geleidelijk geïnfiltreerd. De tuin biedt hiermee niet alleen een aantrekkelijk beeld, maar maakt ook zichtbaar dat waterretentie op een aan­trekkelijke wijze in de inrichting van het openbaar gebied kan worden ingezet.

Homeruskwartier Almere

783 01 783 02 783 03 783 04
terug naar projecten

Homeruskwartier Almere

Homeruskwartier Almere