Voor de nieuwe woonbuurt Eikenstein is een stedenbouwkundig en landschaps plan gemaakt.

Eikenstein ligt aan de Utrechtseweg, circa 2 km ten noordwesten van Slot Zeist en het centrum. De voormalig tuchtschool is onderdeel van vele ontwikkelingen langs de Utrechtseweg. De locatie maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande. Het gebied heeft een lommerrijk karakter en is omringd door een sterke bosrand met aan de voorzijde een gemeentelijk monument. Het monumentale pand neemt een centrale plaats in binnen de voorziene gebiedsontwikkeling, zowel ruimtelijk als programmatisch en geeft het project een gezicht naar de Utrechtseweg. Ook bevindt zich op het terrein een aantal behoudenswaardige bomen, deze zijn ingemeten en ingepast in het inrichtingsplan.

Eikenstein is ontworpen als een sterke, samenhangende buurt. Het landschap vormt een belangrijke verbindende schakel in het gebied en zorgt voor samenhang en eenheid. Alles en iedereen is gericht op het groene hart van het plan. Het landschap is de drager van het stedenbouwkundig plan. Iedereen woont in- en aan het landschap op Eikenstein, een unieke woonkwaliteit. Een deel van de woningen grenst aan de bosranden, het andere deel van de woningen grenst aan de centrale parkruimte.

Het gebied binnen de boskamer is ontworpen als één landschap met een natuurlijke, lommerrijke uitstraling. De bosrand opent zich aan de zijde van de Utrechtseweg. Bestaande bomen zijn waar mogelijk ingepast maar er worden ook veel nieuwe inheemse bomen toegevoegd. De bosranden verbreden zich naar de Utrechtseweg toe en vormen stevige koppen waartussen het monument ligt.

In het plangebied zitten kleine hoogteverschillen. Het nieuwe landschap wordt zacht glooiend vormgegeven zodat het als het ware tegen de woonclusters aan stroomt. In het groene middengebied ligt een laagte, deze valt samen met de wadi in de ovale ruimte. Door het hele plan loopt een fijnmazig stelsel van paden. Deze sluiten aan op de bestaande routes door de bosranden. Zo ontstaat een aantrekkelijk netwerk van groene ommetjes in de wijk en worden de verschillende boskamers met elkaar verbonden.

Eikenstein Zeist

806 01 806 02 806 03
terug naar projecten

Eikenstein Zeist

Eikenstein Zeist