De Doelen krijgt een groen, biodivers dak met waterberging

Het platte dak van de Doelen 2.581 vierkante meter groot wordt groen. Er komt een systeem voor waterberging met een capaciteit van 300 vierkante meter. Het is de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt.

Rotterdam heeft ruim 18 vierkante kilometer aan platte daken. “Het is fantastisch dat we het grote dak van de Doelen beter gaan benutten. Het wordt een groene oase in het centrum. Het dak vangt regenwater op bij hevige buien en draagt bij aan verkoeling als heet is. Daar heeft iedereen profijt van”, zegt wethouder Bas Kurvers.

Onder de beplanting wordt een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Bijzonder is de grote variatie aan planten. Op het dak komen verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Er komen vijf insectenhotels en de begroeiing trekt bijen, vlinders en vogels aan. Het groen draagt zo bij aan meer biodiversiteit in de stad.

Aan de Schouwburgpleinzijde komt een houten vlonder van 480 vierkante meter, dat bestemd is voor educatieve en sociale activiteiten. Het dak is niet toegankelijk voor publiek, maar er wordt wel gekeken of er rondleidingen gegeven kunnen worden. Het ontwerp voor het dak is van Kraaijvanger Architecten. Het beplantingsplan is gemaakt in samenwerking met Cruydt Hoeck. Naar verwachting is het dak eind 2021 gereed.

De Doelen Rotterdam

833 01De Doelen Visual 3 833 02 De Doelen Visual 2 833 03 De Doelen Visual 1 833 04 101 201130 Model 4 A1 2
terug naar projecten

The Doelen is getting a new green, biodiverse roof with water storage.

On the roof of the Doelen (2,581 square meters) is a green roof installed. There will be a water storage system with a capacity of 300 square meters. It is the first time that a large municipal building and national monument in the heart of the city has been given a multifunctional roof of this size.

Rotterdam has more than 18 square kilometers of flat roofs. “It is fantastic that we are going to make better use of the large roof of De Doelen. It will be a green oasis in the center. The roof collects rainwater during heavy rain storms and contributes to cooling the city when it is hot. Everyone benefits from that,” says alderman Bas Kurvers.

A system with crates is installed under the plants, in which rainwater is stored. The water is drained during rain storms and used during drought to supply the plants on the roof with water. The great variety of plants is special. Various types of native herbs, bulbs, ornamental grasses, plants and shrubs will be on the roof. There will be five insect hotels and the vegetation will attract bees, butterflies and birds. The green contributes to more biodiversity in the city.

A wooden platform of 480 square meters will be built on the Schouwburgplein side, which is intended for educational and social activities. The roof is not accessible to the public, but it is being examined whether guided tours can be given. The design for the extension of the building is by Kraaijvanger Architects. The planting plan was made in collaboration with Cruydt Hoeck. The roof is expected to be completed by the end of 2021.

De Doelen Rotterdam

De Doelen Rotterdam