Tender Leeuwensteyn De Omloop gewonnen!

De gemeente Utrecht heeft De Omloop geselecteerd voor kavel 13a Leeuwensteyn, een nieuwe woonbuurt aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De Omloop is een bouwblok met 44 woningen met daarin een centraal gelegen gemeenschappelijke binnentuin, die de bewoners stimuleert om te tuinieren, te verblijven in de buitenlucht en elkaar te ontmoeten. De naam De Omloop verwijst naar een gesloten watersysteem en ecosysteem.

Het ontwerp is vernieuwend door de slimme inrichting van de binnentuin. Zo heeft het plan een gesloten waterkringloop en een wadi die bij piekbuien kan vollopen en het water vast houdt. En de paden in de binnentuin zijn water doorlaatbaar.

Tussen de woningen komt in de buitenlucht een glazen kas van hergebruikt materiaal, die te gebruiken is door toekomstige bewoners voor ontmoeten en het opslaan van bijvoorbeeld tuingereedschap. De beplanting van de binnentuin bestaat uit diverse insectvriendelijke beplanting en soorten van de Utrechtse soorten lijst en wordt er een bijenwand aangelegd.

Leeuwensteyn

781 01 781 02 781 03 781 04 781 05 781 06 781 07
terug naar projecten

We won the tender Leeuwensteyn De Omloop!

The municipality of Utrecht has selected De Omloop for plot 13a Leeuwensteyn, a new residential area on the Amsterdam-Rijnkanaal. The Omloop is a housing block with 44 homes with a centrally located communal garden, which encourages residents to garden, stay in the open air and meet with each other. The name De Omloop refers to a closed water system and ecosystem.

The design is innovative due to the smart layout of the communal garden. For example, the plan has a closed water system and a wadi that can fill up during peak showers and retain the water. And the paths in the courtyard are permeable to water.

There will be a glass greenhouse in the garden made of recycled material in the open air, which can be used by future residents for meeting and for storing garden tools. The planting of the inner garden consists of various insect-friendly plants, species from the Utrecht species list and a bee wall is being constructed.

Leeuwensteyn

Leeuwensteyn