Verberg content

Met de ambitie van OVG projectontwikkeling om een vernieuwend duurzaam lifestyle concept te maken ontwikkelde Deltavormgroep in samenwerking met Group A een ruimtelijk concept. De locatie van het voormalig Shell sportterrein wordt hiermee herontwikkeld tot een co2 neutraal openbaar park en teruggegeven aan de bewoners van Vlaardingen.

locatie: Vijfsluizen Vlaardingen
opdrachtgever: OVG Projectontwikkeling
in samenwerking met : GroupA

Vijfsluizen Vlaardingen

395 Collage01 Klein 395 101 071210 A0 Kleur
terug naar projecten

Vijfsluizen Vlaardingen