Visie

De landschappelijke en stedebouwkundige context vormt de basis voor de werkwijze van ons bureau. Het is onze ambitie deze context op een gedurfde wijze in een ontwerp te gebruiken, zodat niet alleen een logische, maar ook een verrassende ontwerpoplossing wordt geboden. Wij werken interdisciplinair, daarom heeft ons bureau een basis binnen de vakdisciplines van de ruimtelijke inrichting, landschapsarchitectuur, stedebouw en civiele techniek.

Ons bureau heeft ervaring met projecten van uiteenlopende aard, schaalniveau en stadium. Wij werken aan studies met een conceptueel karakter, maar werken ook met plezier aan projecten die door ons tijdens de uitvoering ook worden begeleid. Hierbij staat ontzorging van de opdrachtgever centraal. Vanaf de eerste planvorming tot aan de oplevering van het project staan wij aan de zijde van de opdrachtgever.

Wij toetsen tijdig de haalbaarheid van diverse concepten en ideeën binnen een ontwerp. De civiel technicus wordt in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwerp betrokken. Kosten, uitvoerbaarheid en technische detaillering worden doorgenomen. Op die manier worden beeldbepalende beslissingen genomen die het uiteindelijke resultaat in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

Deltavormgroep bv
landschapsarchitectuur
stedebouw
civiele techniek


californiëdreef 49
3565 bk utrecht
+31(0)30 2611834
bureau@deltavormgroep.nl

 

ir. J.S. (Jelle) Bennema bnt

+31(0)653834712

bennema@deltavormgroep.nl

LinkedIn Jelle Bennema

 

ing. M (Michiel) Huls bns

+31(0)612997153

huls@deltavormgroep.nl

LinkedIn Michiel Huls

 

ing. H (Hans) Post

+31(0)651524249

post@deltavormgroep.nl

LinkedIn Hans Post

 

ing. J. (Jorrit) Jager

jager@deltavormgroep.nl

LinkedIn Jorrit Jager

 

ing. B.A. (Bart) Feenstra

feenstra@deltavormgroep.nl

LinkedIn Bart Feenstra

 

ing. D.C. (Denise) Stuur

stuur@deltavormgroep.nl

LinkedIn Denise Stuur


@deltavormgroep
KVK 30063546

651 01