Goed bedachte en goed uitgevoerde projecten leiden tot fraaie en duurzame omgevingen

De landschappelijke en stedebouwkundige context vormt de basis voor de werkwijze van ons bureau. Het is onze ambitie deze context op een gedurfde wijze te gebruiken, zodat niet alleen een logische, maar ook een verrassende ontwerpoplossing wordt geboden. Wij werken interdisciplinair, daarom heeft ons bureau een basis binnen de vakdisciplines van de ruimtelijke inrichting, landschapsarchitectuur, stedebouw en civiele techniek.

 

DELTAVORMGROEP

  • Maliebaan 77a
  • 3581 CG Utrecht
  • +31 30 2611834
  • bureau@deltavormgroep.nl
Jelle Bennema
Partner
Jelle Bennema studeerde in 1992 af aan de Universiteit van Wageningen in de urbane richting van de studie Landschapsarchitectuur. Na een korte periode bij verschillende andere werkgevers wordt hij in 1996 partner bij bureau Deltavormgroep in Utrecht. In zijn benadering staat deze opgave nooit op zich, maar is er altijd een relatie met een bredere context die de ‘basis’ legt voor het ontwerp. Daarbij luistert hij nauwkeurig naar de wensen van de gebruiker, om deze te vertalen in een heldere maar ook verrassende nieuwe structuur. Zijn werkwijze karakteriseert zich door het feit dat hij bij voorkeur in teamverband werkt, waarbij hij zich graag laat inspireren door de inbreng van andere disciplines. Het planproces is open proces waarbij andere teamleden voortdurend worden uitgenodigd tot ‘een kijkje in de keuken’.
Michiel Huls
Partner
Michiel Huls heeft ruime ervaring met het ontwerpen en coördineren van een breed scala aan integrale ontwerpopgaven als ontwerper en projectleider. Hierbij hebben een goede afstemming en samenwerking met betrokken partijen zijn bijzondere aandacht. Centraal in zijn aanpak staat de ruimtelijke vertaling van ambities naar een integrale visie en het samenbrengen van diverse wensen en ideeën tot een inspirerend en breed ondersteund toekomstperspectief. Michiel studeerde in 1997 af aan Larenstein en in 2004 aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam richting Stedebouw.
Hans Post
Partner
Hans is binnen het team verantwoordelijk voor de technische uitwerking en werkvoorbereiding. Zijn benadering stelt dat een project niet ophoudt bij een fraaie ontwerptekening, maar dat de detaillering en technische uitwerking van een project minstens even bepalend zijn voor het eindbeeld. Een goede samenwerking tussen ontwerper en de civiel/cultuurtechnicus is hierbij van groot belang.
Denise Stuur
Landschapsontwerper
Denise Stuur studeerde in 2018 af aan de HAS Hogeschool in Den Bosch op de opleiding Landscape Design. Gedurende de studie, heeft ze haar stage bij Deltavormgroep doorlopen en met een buitenlandstage in Australië, werkt ze sinds 2019 aan het ontwerpen en uitwerken van de ontwerpopgaven. Denise heeft veel kennis over het toepassen van biodiversiteit en gebruikt deze kennis om een interessant ontwerp te maken waarbij gedacht is aan mens en dier.
Willem Jan van Ras
Civiel technicus / Landschapsontwerper
Willem Jan begon vanwege zijn interesse voor landschap en tuinen met een opleiding tot vakbekwaam hovenier. Na deze opleiding studeerde hij af aan de Hogeschool van Hall Larenstein Tuin- en Landschapsinrichting. Gedurende een deel van zijn studie volgde hij de opleiding Landscape Architecture en Garden+Art Design aan de Leeds Beckett University, Verenigd Koninkrijk. Na het afronden van zijn studie in 2004 werkte hij als (technisch)ontwerper bij diverse landschapsarchitectenbureaus. Met een brede, inhoudelijke en praktische kennis is Willem Jan in staat om ruimtelijke opgaven te vertalen in maakbare plannen. Opgaven waarbij visie&ontwerp en techniek&uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij heeft met zijn praktijkgerichte aanpak en ervaring de vaardigheden om complexe vraagstukken op een creatieve manier vorm te geven en te vertalen naar technisch realiseerbare projecten. Na een eerdere periode werkzaam te zijn geweest bij Deltavormgroep, versterkt hij sinds 2022 opnieuw het team in Utrecht.
Marlies Doesburg
Landschapsarchitect
Marlies Doesburg is in juni 2023 afgestudeerd als Landschapsarchitect aan de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam waar ze aan begon na het afronden van haar studie Landscape Design aan de HAS Den Bosch. Tijdens het studeren aan de academie werkte ze bij Feddes/Olthof en LANDLAB. Marlies houdt zich graag bezig met de beleving van een plek en onderzoekt dit door middel van fotografie. Ze is altijd op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame wereld voor zowel de menselijke als de niet-menselijk natuur. Sinds 2022 versterkt zij team Deltavormgroep.
Jorrit Jager
Landschapsontwerper
Jorrit Jager is sinds 2015 werkzaam bij Deltavormgroep. Na het afronden van zijn hovenieropleiding heeft hij gestudeerd aan het Van Hall Larenstein te Velp, waar hij in 2014 is afgestudeerd aan de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Binnen het bureau is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen, detailleren en het uitwerken van beplantingsplannen.
Bart Feenstra
Landschapsontwerper
Bart Feenstra studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Gedurende een deel van zijn studie volgde hij de opleiding Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, ter verbreding van zijn vakkennis. Na het afronden van zijn studie in 2013 werkte hij eerst als ontwerper bij Trafique landschapsontwerpers, en maakt sinds 2017 deel uit van het team bij Deltavormgroep. Binnen het bureau is hij mede verantwoordelijk voor de uitwerking van ontwerpopgaven op diverse schaalniveaus. Zijn interesse gaat uit naar het belang van natuur in een stedelijke context en het versterken van deze relatie tussen mens en natuur. Het werken in interdisciplinaire teams om daar tot haalbare oplossingen en ontwerpen te komen die kunnen bijdragen aan een duurzame openbare ruimte, daar hecht hij veel waarde aan.
Ryan Duursma
Landschapsontwerper
Ryan Duursma, afgestudeerd als Tuin- & Landschapsontwerper aan Van Hall Larenstein in 2023, wil een groene revolutie inspireren. Met de overtuiging dat de natuur inherent is aan iedereen, richt hij zich op het betrekken van zowel mens als dier in duurzame ontwerpen. Binnen het bureau is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitwerken van projecten en is het liefst bezig met het creëren van plekken die uitnodigen tot zelfreflectie en rust. Op deze manier hoopt hij dat anderen ook worden aangemoedigd om bij te dragen aan het vergroenen van Nederland en zo de band met de natuur te herstellen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in.