Eikenstein Zeist
Een levende verbindingsschakel tussen bos en stad
Eikenstein Zeist
Een levende verbindingsschakel tussen bos en stad

Opdrachtgever

EarthY en Plegt Vos

In samenwerking met

SVP architectuur en stedebouw, Zecc Architecten, 1M98 Architecten en Looplan

Locatie

Utrechtseweg Zeist

Voor de nieuwe woonbuurt Eikenstein is een stedebouwkundig en landschaps plan gemaakt.

Eikenstein ligt aan de Utrechtseweg, circa 2 km ten noordwesten van Slot Zeist en het centrum. De voormalig tuchtschool is onderdeel van vele ontwikkelingen langs de Utrechtseweg. De locatie is bereikbaar per auto via de Utrechtseweg en de Laan van Eikenstein. Fietspaden langs de Utrechtseweg zorgen ook per fiets voor snelle verbindingen richting het centrum, Utrecht en Utrecht Science Park. De vele buslijnen die de Utrechtseweg volgen zorgen ook voor goede OV verbindingen met de omgeving.

 

De locatie maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande. Het gebied heeft een lommerrijk karakter en is omringd door een sterke bosrand met aan de voorzijde een gemeentelijk monument. Het monumentale pand neemt een centrale plaats in binnen de voorziene gebiedsontwikkeling, zowel ruimtelijk als programmatisch en geeft het project een gezicht naar de Utrechtseweg. Ook bevindt zich op het terrein een aantal behoudenswaardige bomen, deze zijn ingemeten en ingepast in het inrichtingsplan.

 

Eikenstein is ontworpen als een sterke, samenhangende buurt. Het landschap vormt een belangrijke verbindende schakel in het gebied en zorgt voor samenhang en eenheid. Alles en iedereen is gericht op het groene hart van het plan. Ook de architectuur vertoont een grote mate van samenhang, alle woningen zijn ‘familie’ van elkaar. Het landschap is de drager van het stedenbouwkundig plan. Iedereen woont in- en aan het landschap op Eikenstein, een unieke woonkwaliteit. Een deel van de woningen grenst aan de bosranden, het andere deel van de woningen grenst aan de centrale parkruimte.

/

Het gebied binnen de boskamer is ontworpen als één landschap met een natuurlijke, lommerrijke uitstraling. De bosrand opent zich aan de zijde van de Utrechtseweg. Bestaande bomen zijn waar mogelijk ingepast maar er worden ook veel nieuwe inheemse bomen toegevoegd. De bosranden verbreden zich naar de Utrechtseweg toe en vormen stevige koppen waartussen het monument ligt.

 

In het plangebied zitten kleine hoogteverschillen. Het nieuwe landschap wordt zacht glooiend vormgegeven zodat het als het ware tegen de woonclusters aan stroomt. In het groene middengebied ligt een laagte, deze valt samen met de wadi in de ovale ruimte. Door het hele plan loopt een fijnmazig stelsel van paden. Deze sluiten aan op de bestaande routes door de bosranden. Zo ontstaat een aantrekkelijk netwerk van groene ommetjes in de wijk en worden de verschillende boskamers met elkaar verbonden.

Deel artikel:

Ontvang onze nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in.