Zuiderzeemuseum
Nieuwe entree die past bij de sfeer en het karakter van het museum
Zuiderzeemuseum
Nieuwe entree die past bij de sfeer en het karakter van het museum

In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en kreeg het nieuwe binnenmeer de naam ‘IJsselmeer’. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het IJsselmeergebied. De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij centraal. Het bestaat uit een buitenmuseum met een fraaie collectie historische gebouwen en een binnenmuseum gelegen in de binnenstad van Enkhuizen.

 

De ontwikkeling van het Zuiderzeemuseum, en dan met name het buitenmuseum, kent een lange geschiedenis. In het verleden is vooral ingezet op het ontwikkelen van een historisch verantwoorde en aantrekkelijke inrichting van het museumterrein zelf waarbij uiteindelijk is gekozen voor een ligging grenzend aan de historische kern van Enkhuizen. Nu vele jaren later blijkt echter dat juist die ligging, min of meer achter de kern van Enkhuizen, in het kader van de toegankelijkheid van het museum voor grotere bezoekersstromen problematisch is. Om dit te ondervangen wordt tijdens het hoogseizoen gebruik gemaakt van een parkeerterrein met een entreepaviljoen ten zuiden van de historische kern. Het entreepaviljoen biedt toegang tot een opstapplaats waarbij bezoekers vervolgens per boot naar het museum worden vervoerd.

Historische boeien op het entreeplein
Stortstenen voor de aanlanding

Het voormalige ontwerp van het gebied rond het entreepaviljoen stamt uit 1999 en heeft net als het gebouw zelf een vrij zakelijke en functionele uitstraling. De entiteit van het van het museum is beperkt voelbaar, de bezoeker zal niet onmiddellijk ervaren dat het de entree van het Zuiderzeemuseum betreft. Het gebied vertoont bovendien na zo’n twintig jaar intensief gebruik duidelijke sporen van slijtage. Het plein is aan vervanging toe en het was hoog tijd om de inrichting van het gebied te heroverwegen.

 

Het Zuiderzeemuseum heeft Deltavormgroep gevraagd een visie en ontwerp op te stellen voor de herinrichting van het entreegebied en het gebied rond de veersteiger. Uitgangspunt voor het ontwerp is een inrichting met een minder een minder zakelijk karakter die bij voorkeur een introductie vormt op de sfeer en het karakter van het museum. Met de keuze van materialen, meubilair en beplantingen wordt zoveel mogelijk verwezen naar het karakter van het museum. De bezoeker moet voelen dat het museum begint bij het entreegebied en begrijpen waar de reis (met name ook bij het veer) naar toe gaat. 

 

Deltavormgroep is verantwoordelijk voor de visie en ontwerp van de herinrichting en de technische uitwerking en esthetische begeleiding van de aanleg.         

/
/
Deel artikel:

Ontvang onze nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in.